Konferencja dla sieci partnerskiej WAPRO ERP

MIDDLEWARE API2ERP – NOWE MOŻLIWOŚCI

Skalowalność biznesu w świecie WAPRO ERP na przykładzie historii 3 dealerów z ponad 20 letnim doświadczeniem

24.06 godz. 11:00-13:00

Dlaczego sieć partnerska WAPRO ERP?

Znacie nas

Na rynku WAPRO ERP działamy od lat 90 jako Highcom, BiznesSoft i TajInfo. Wielokrotnie spotykaliśmy się osobiście.

Rozwiązanie dla WAPRO

Api2ERP powstało jako narzędzie umożliwiające rozwój funkcjonalny WAPRO ERP

Wspólne doświadczenia

Podobnie jak wy, widzimy, że użytkownicy WAPRO coraz częściej potrzebują nowych rozwiązań.

Sprawdzone case’y

Chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami i pokazać potencjał sprzedażowy u waszych Klientów

Co to jest Api2ERP?

API2ERP to oprogramowanie pośredniczące (middleware), które umożliwia synchronizację i przepływ danych w czasie rzeczywistym między dwoma niezintegrowanymi systemami.

Jest to szczególnie przydatne dla użytkowników systemu WAPRO ERP, którzy chcą rozszerzyć jego funkcjonalność lub zintegrować go z inną konkretną aplikacją.

Oto niektóre z głównych funkcji API2ERP:

  • Integracja danych: Bezpieczna wymiana danych między WAPRO ERP a innymi systemami, zapewniając spójność informacji w różnych miejscach.
  • Automatyzacja procesów: Użytkownicy mogą tworzyć automatyczne przepływy pracy i procesy biznesowe, które mogą obejmować wiele aplikacji i systemów.
  • Skalowalność: Rozwiązanie jest elastyczne i skalowalne, umożliwiając dostosowanie do rosnących potrzeb firmy i integrację z nowymi systemami w przyszłości.
  • Dane w czasie rzeczywistym: Oprogramowanie middleware zapewnia przepływ danych w czasie rzeczywistym, co oznacza, że informacje są natychmiast dostępne we wszystkich połączonych systemach.

API2ERP umożliwia również integrację z istniejącymi, zewnętrznymi programami, a także tworzenie dedykowanych rozwiązań

Prelegenci

Hubert Abramiuk
Prezes Zarządu Highcom Sp. z o.o. oraz Polska Grupa IT Sp. z o.o.
Krzysztof Romaniuk
Właściciel BiznesSoft oraz Członek Zarządu Polskiej Grupy IT
Tomasz Jodłowski
Właściciel TajInfo oraz Członek Zarządu Polskiej Grupy IT
Radosław Nankiewicz
Product Owner Api2ERP

Agenda naszego spotkania

Rozpoczęcie
Powitanie uczestników i prezentacja projektu.
Hubert Abramiuk - I historia
Dlaczego po rozmowie z jednym klientem mieliśmy pewność, że rozwiązanie typu middleware to dobra inwestycja.
Krzysztof Romaniuk - II historia
Sprzedajemy WAPRO od ponad 20 lat, gdzie widzimy największy potencjał?
Tomasz Jodłowski - III historia
Migracja produktu rozszerzającego WAPRO ERP do środowiska Api2ERP.
Radosław Nankiewicz
To co robi wrażenie – technologie i możliwości Api2ERP.
Podsumowanie
Zaproszenie do współpracy.

Dołącz do nas 24 czerwca

Realizacja projektu

Polska Grupa IT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego narzędzia middleware dla systemów ERP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2, współfinasowanego ze środków europejskich”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie w wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prototypowego narzędzia (technologii) middleware umożliwiającego osadzenie funkcji, raportów, procedur oraz aplikacji automatyzujących powtarzalne czynności, które są realizowane w systemach ERP w sposób manualny przez ich użytkowników. Technologia ma umożliwiać niskonakładową realizację funkcji automatyzujących pracę do sektora MŚP z wykorzystaniem istniejących systemów ERP.