Konferencja dla sieci partnerskiej WAPRO ERP

MIDDLEWARE API2ERP – NOWE MOŻLIWOŚCI

Skalowalność biznesu w świecie WAPRO ERP na przykładzie historii 3 dealerów z ponad 20 letnim doświadczeniem

10.05 godz. 10:00-12:00

Dlaczego sieć partnerska WAPRO ERP?

Znamy się

Na rynku WAPRO ERP działamy od lat 90 jako Highcom, BiznesSoft i TajInfo. Wielokrotnie spotykaliśmy się osobiście.

Rozwiązanie dla WAPRO

Api2ERP powstało jako narzędzie umożliwiające rozwój funkcjonalny WAPRO ERP

Podobne ograniczenia

Wdrożyliśmy Api2ERP u wielu naszych klientów, którzy potrzebowali rozwiązań wykraczających poza funkcjonalności WAPRO ERP

Sprawdzone case’y

Chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami i pokazać potencjał sprzedażowy u waszych Klientów

Co to jest Api2ERP?

API2ERP to oprogramowanie pośredniczące (middleware), które umożliwia synchronizację i przepływ danych w czasie rzeczywistym między dwoma niezintegrowanymi systemami.

Jest to szczególnie przydatne dla użytkowników systemu WAPRO ERP, którzy chcą rozszerzyć jego funkcjonalność lub zintegrować go z inną konkretną aplikacją.

Oto niektóre z głównych funkcji API2ERP:

  • Integracja danych: Bezpieczna wymiana danych między WAPRO ERP a innymi systemami, zapewniając spójność informacji w różnych miejscach.
  • Automatyzacja procesów: Użytkownicy mogą tworzyć automatyczne przepływy pracy i procesy biznesowe, które mogą obejmować wiele aplikacji i systemów.
  • Skalowalność: Rozwiązanie jest elastyczne i skalowalne, umożliwiając dostosowanie do rosnących potrzeb firmy i integrację z nowymi systemami w przyszłości.
  • Dane w czasie rzeczywistym: Oprogramowanie middleware zapewnia przepływ danych w czasie rzeczywistym, co oznacza, że informacje są natychmiast dostępne we wszystkich połączonych systemach.

API2ERP umożliwia również integrację z istniejącymi, zewnętrznymi programami, a także tworzenie dedykowanych rozwiązań

Prelegenci

Hubert Abramiuk
Prezes Zarządu Highcom Sp. z o.o. oraz Polska Grupa IT Sp. z o.o.
Nullam nec elementum risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tristique ex lobortis quam vehicula.
Krzysztof Romaniuk
Właściciel BiznesSoft oraz Członek Zarządu Polskiej Grupy IT
Nullam nec elementum risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tristique ex lobortis quam vehicula.
Tomasz Jodłowski
Właściciel TajInfo
Nullam nec elementum risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tristique ex lobortis quam vehicula.
Radosław Nankiewicz
Product Owner Api2ERP
Nullam nec elementum risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tristique ex lobortis quam vehicula.

Agenda naszego spotkania

Rozpoczęcie
Powitanie uczestników, wstęp do spotkania oraz przedstawienie agendy i prelegentów.
Hubert Abramiuk - I historia
Dlaczego po rozmowie z jednym klientem mieliśmy pewność, że rozwiązanie typu middleware to dobra inwestycja.
Krzysztof Romaniuk - II historia
Sprzedajemy WAPRO od ponad 20 lat, gdzie widzimy największy potencjał?
Tomasz Jodłowski - III historia
Problemy klienta WAPRO – case study wdrożenia Api2ERP u dynamicznie rozwijającego się klienta, którzy myślał o zmianie WAPRO na inne rozwiązanie EPR.
Radosław Nankiewicz
To co robi wrażenie – technologie i możliwości Api2ERP
Podsumowanie
Podziękowanie i podsumowanie dotychczasowych współprac.

Dołącz do nas 10 maja